Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αποχώρηση Εμπορικού Διευθυντή

Η εταιρία Βογιατζόγλου Systems γνωστοποιεί ότι ο κ. Ματθαίος Μανσόλας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εμπορικός Διευθυντής, απεχώρησε από την εταιρία στις 07/2/2007 και παραιτήθη και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την αντικατάστασή του.

Βογιατζόγλου: Αποχώρηση Εμπορικού Διευθυντή
Η εταιρία Βογιατζόγλου Systems γνωστοποιεί ότι ο κ. Ματθαίος Μανσόλας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εμπορικός Διευθυντής, απεχώρησε από την εταιρία στις 07/2/2007 και παραιτήθη και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς την αντικατάστασή του.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους:

* Νικόλαο Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

* Ανδρέα Τσέπερη, εκτελεστικό μέλος

* Κυριάκο Τσαγκαλίδη, εκτελεστικό μέλος

* Γεώργιο Μπακάκο, μη εκτελεστικό μέλος

* Παύλο Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

* Δημήτριο Καρώνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v