Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: Αγορά 17.800 μετοχών από την Autohellas

Η Autohellas προέβη στις 30/6/2014 στην αγορά 17.800 μετοχών της Aegean, συνολικής αξίας 123.044,76 ευρώ.

Aegean: Αγορά 17.800 μετοχών από την Autohellas
Η Aegean ανακοινώνει ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη στις 30/6/2014 σε αγορά 17.800 μετοχών της εισηγμένης, συνολικής αξίας 123.044,76 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v