Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Παραχώρηση μετοχών σε δύο στελέχη

Στην παραχώρηση 25.000 μετοχών της που προέρχονται από αγορά ιδίων μετοχών κατά το τελευταίο 12μηνο, έναντι 0,01 ευρώ ανά μετοχή, στους κ. Κ. Ροζακέα και Ν. Ευαγγέλου προέβη η Σαράντης στο πλαίσιο προγράμματος stock options.

Σαράντης: Παραχώρηση μετοχών σε δύο στελέχη
Η εταιρία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών σε στελέχη της και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως αυτό εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της 18ης.07.2001 και τροποποιήθηκε από μεταγενέστερες γενικές συνελεύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης της 09ης.07.2014, γνωστοποιεί ότι βάσει του Προγράμματος, για το έτος 2014 παραχωρήθηκαν στα στελέχη κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο και οικονομικό διευθυντή του ομίλου, και κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο του ομίλου, συνολικά 25.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές της εισηγμένης που προέρχονται από αγορά ιδίων μετοχών της κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, στην τιμή 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v