Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στεφανής: Σε κομβικό σημείο οι ιχθυοκαλλιέργειες

Ο αντίπαλος για τις ιχθυοκαλλιέργειες πρέπει να είναι πλέον η Τουρκία και η διείσδυσή της στις αγορές. Για αυτή τη μάχη διαθέτουμε καλό οπλοστάσιο αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση, δήλωσε ο κ. Στεφανής.

Στεφανής: Σε κομβικό σημείο οι ιχθυοκαλλιέργειες
Αναβλήθηκε για την 22η Αυγούστου η σημερινή Γενική Συνέλευση της Σελόντα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Γ. Στεφανής, σε σύντομη παρέμβασή του τόνισε πως «στις αρχές του 2010 κάνει την εμφάνισή του το fund Linnaeus που με τις κινήσεις του ταράζει τα όχι και τόσο ήρεμα νερά της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Σπαταλάει σημαντικούς πόρους (€ 65 εκ.) για τη πραγμάτωση ενός σωστού οράματος – κλαδική συγκέντρωση – με λάθος τρόπο. Η στρατηγική και οι τακτικές κινήσεις που ακολουθεί δημιουργεί πολλές αντιθέσεις».

Συνεχίζοντας ο κ. Στεφανής αναφέρει «πως Τον Απρίλη του 2013 υπογράφεται η περιβόητη συμφωνία συγχώνευσης Δία – Σελόντα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η συμφωνία αυτή υπήρξε προϊόν εσωγενών και εξωγενών πιέσεων, εκβιασμών και συμβιβασμών.

Η πεποίθηση και των δύο εταιρειών είναι ότι αποτελεί θέμα χρόνου ποια εκ των δύο εταιρειών δεν θα αντέξει τις πιέσεις των χρηματοροών της και θα τεθεί σε καθεστώς προστασίας. Βεβαίως η κάθε μια πιστεύει αυτό για την άλλη. Αυτός είναι και ο λόγος που στη συμφωνία μπήκε ο όρος της εταιρικής «φυγής» από τη συμφωνία συγχώνευσης σε περίπτωση γεγονότος αδυναμίας της άλλης».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανή "η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι σε κομβικό σημείο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η κρισιμότητα της κατάστασης και η σημασία του κλάδου δεν επιτρέπουν μικροψυχίες. Για αυτό έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία:

- Kontali bench marking
- Ταχύτατος βηματισμός της Ομάδας Εργασίας του ΣΕΘ για δημιουργία Οργάνωσης Παραγωγών, σύμφωνα με τον Πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε «χτες» ότι έχουμε αφήσει όλο το γήπεδο στους Τούρκους και παίζουν μπάλα μόνοι τους. Το ότι οι ελληνικές εξαγωγές αυτού του κλάδου βρίσκονται σε μικρή αλλά ανοδική πορεία, αποτελεί επιβεβαίωση του δυναμισμού του.

Ο αντίπαλος πρέπει να είναι πλέον η Τουρκία και η διείσδυσή της στις αγορές. Για αυτή τη μάχη διαθέτουμε καλό οπλοστάσιο αρκεί να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση.

Η ιχθυοκαλλιεργητική Ευρώπη (από Νορβηγία μέχρι τα Κανάρια Νησιά) παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την κατάληξη που θα έχει η ελληνική κρίση.

Η ανακοίνωση της Σελόντα

Η Σελόντα ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

(α) Την 24η Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 10.086.285 μετοχές σε σύνολο 36.235.184, ήτοι ποσοστό 27,84% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(β) Μετά την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δύο μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν ο καθένας ποσοστό πλέον του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υπέβαλαν αίτηση αναβολής λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις, η αναβολή της λήψης αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η συνέχιση της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, κηρύχθηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ορίστηκε η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο CENTRAL που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος, αρ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.

Η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v