Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαϊδεμένος: Εκτίναξη κερδών στον όμιλο το 2006

Εκτίναξη κερδών (122,14%) παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου της εταιρίας Χαϊδεμένος στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Χαϊδεμένος: Εκτίναξη κερδών στον όμιλο το 2006
Εκτίναξη κερδών (122,14%) παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου της εταιρίας Χαϊδεμένος στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 23,731 εκατ. ευρώ από 23,348 εκατ. ευρώ το 2005 σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,224 εκατ. ευρώ από 551,590 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 122,4%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,741 εκατ. ευρώ από 23,359 εκατ. ευρώ στο 2005, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.

Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 864,522 χιλ. ευρώ από 589,639 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 46,62%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v