Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Εκτίναξη κερδών στο α' εξάμηνο

Στις προσπάθειες της εταιρείας συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η ανεύρεση νέων αγορών δίνοντας βαρύτητα στις εξαγωγές και η σύναψη συνεργασιών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων.

AS Company: Εκτίναξη κερδών στο α' εξάμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 17,6% (9,939 έναντι 8,542 εκατ.) ευρώ, EBITDA κατά 137% (2,016 εκατ. από 849 χιλ.) και καθαρών κερδών κατά 152% (από 544 χιλ. σε 1,73 εκατ. ευρώ) σημείωσε η AS Company κατά το πρώτο μισό του 2014.

Οι εγχώριες πωλήσεις ανέβηκαν κατά 20%, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 0,6%.

Η μεγάλη άνοδος του μικτού κέρδους επηρεάστηκε ως ένα βαθμό από την ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς μεγάλο μέρος των προμηθειών γίνεται στο αμερικανικό νόμισμα.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στις 30/6/2014, τα διαθέσιμα της εισηγμένης υπερέβαιναν το σύνολο του τραπεζικού της δανεισμού κατά 3,77 εκατ. ευρώ (θετικό καθαρό ταμείο).

Στο τέλος επίσης του πρώτου εξαμήνου, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ανήλθαν σε 20,88 εκατ. ευρώ.

Στις προσπάθειες της εταιρείας συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η ανεύρεση νέων αγορών δίνοντας βαρύτητα στις εξαγωγές και η σύναψη συνεργασιών που θα συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων.

Σύμφωνα τώρα με τη διοίκηση της AS Company, «η εταιρεία έχει σχεδιάσει τις λειτουργίες και στρατηγική της λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά από την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η εταιρεία έχει εμπλουτίσει το προϊοντικό της μίγμα καλύπτοντας τις νέες ανάγκες των καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αύξηση των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο. Εάν δεν υπάρξουν σημαντικά γεγονότα που θα έχουν αρνητική επίδραση στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2014 θα πετύχει αύξηση πωλήσεων και αύξηση των κερδών προ φόρων.

Σημαντικό στοιχείο στη βελτίωση της κερδοφορίας του Α' εξαμήνου 2014 απετέλεσε η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου που είχε θετική επίδραση στο μικτό περιθώριο κέρδους με δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εισαγωγών πραγματοποιείται σε δολάριο. Τυχόν εξασθένιση του ευρώ έναντι του δολαρίου το Β' εξάμηνο του 2014 θα επηρεάσει αρνητικά τον συντελεστή μικτού κέρδους

Βασικός στόχος της εταιρείας παραμένει η υγιής χρηματοοικονομική της θέσης με συντηρητική διαχείριση του διαθέσιμου κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την επίτευξη του στόχου πωλήσεων για το 2014.

Κατά το Β' Εξάμηνο του 2014, η εταιρεία θα επικεντρωθεί :

• Στην επίτευξη τζίρου εξαγωγών στα ίδια επίπεδα με το 2013.

• Στην παραγωγή branded προϊόντων με την επωνυμία της AS. Η ανάπτυξη των εν λόγω κωδικών θα συνεισφέρει στη βελτίωση του συντελεστή μικτού κέρδους, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τιμών ραφιού για τον τελικό καταναλωτή.

• Στην εκμετάλλευση της υπάρχουσας υποδομής για την ανάληψη της διανομής παιχνιδιών ξένων οίκων στην Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν συνεργασία με φερέγγυες εταιρίες του κλάδου.

• Στην αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο του παιδικού ρούχου μέσω αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, βελτίωσης της διανομής και των εξαγωγών.

• Στην έμφαση σε νέες στρατηγικές marketing που περιλαμβάνουν την παρουσία στα Social Media γενικού ενδιαφέροντος γύρω από το παιδί και προσέλκυση κοινού με ενίσχυση προβολής κατηγοριών και προϊόντων. Επιπλέον, η Εταιρία θα δώσει έμφαση στη δικτυακή διαφήμιση σε ιστοσελίδες αφιερωμένες σε γονείς και παιδιά, με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ελλάδα.

• Στη συγκράτηση του κόστους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. Η πολιτική του εξορθολογισμού των δαπανών θα συνεχισθεί και στο Β εξάμηνο του 2014, στο πλαίσιο δέσμευσης της Διοίκησης να επιτύχει μεγαλύτερη κερδοφορία σε σχέση με το 2013.

• Όσον αφορά στον κλάδο της δραστηριότητας των καταστημάτων λιανικής & παιδικού ρούχου, κατά το Α' Εξάμηνο του 2014 οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 0,786 εκ έναντι € 0,625εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 25,7%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην απόφαση της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδας».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v