Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιδρυση Ι.Ε.Κ. από τη Φίλιππος Νάκας

Την ίδρυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ”Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Φίλιππος Νάκας” και διακριτικό τίτλο ”Ι.Ε.Κ. Φίλιππος Νάκας”, γνωστοποίησε η Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας.

Ιδρυση Ι.Ε.Κ. από τη Φίλιππος Νάκας
Την ίδρυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ”Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Φίλιππος Νάκας” και διακριτικό τίτλο ”Ι.Ε.Κ. Φίλιππος Νάκας”, γνωστοποίησε η Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Ιπποκράτους 39, ενώ η διάρκειά της στα 50 χρόνια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής καθώς και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντιστοίχων προσόντων με την διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια αναλόγων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι σύμφωνα με το καταστατικό 120.000,00 ευρώ, στο οποίο η εταιρία Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας συμμετέχει με ποσοστό 85%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v