Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Καταβλητέοι φόροι 105.517 ευρώ

Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 105.517 ευρώ προέκυψαν από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2004 και 2005 της Flexopack για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας.

Flexopack: Καταβλητέοι φόροι 105.517 ευρώ
Καταβλητέοι πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 105.517 ευρώ προέκυψαν από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2004 και 2005 της Flexopack για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι το ποσό είχε στο σύνολό του προβλεφθεί επαρκώς στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 και ως εκ τούτου δεν θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2007.

Το ως άνω ποσό κατεβλήθη ήδη προς το Ελληνικό Δημόσιο στο σύνολό του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v