Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Υποχώρηση 24,75% στα κέρδη ομίλου 2006

Υποχώρηση 24,75% στον όμιλο και αύξηση 20,27% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Δρομέας στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Δρομέας: Υποχώρηση 24,75% στα κέρδη ομίλου 2006
Υποχώρηση 24,75% στον όμιλο και αύξηση 20,27% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Δρομέας στη χρήση του 2006, σε σχέση με τη χρήση του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 18,854 εκατ. ευρώ από 16,433 εκατ. ευρώ στο 2005, σημειώνοντας αύξηση 14,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 742 χιλ. ευρώ από 986 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 24,75%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 14,77%, αφού από πωλήσεις 16.114 χιλ. ευρώ του 2005 έκλεισε με 18.494 χιλ. ευρώ το 2006.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,127 εκατ. ευρώ από 937 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,27%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v