Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: ΓΣ για ομολογιακό έως 2 εκατ. ευρώ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 2014.

AS Company: ΓΣ για ομολογιακό έως 2 εκατ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 01.10.2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Λήψη απόφασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, κατ' άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €.

-Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή/ και ορισμένα μέλη του, για την διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, την υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v