Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαλκάν: Οριακή κερδοφορία στο εννεάμηνο

Στις 427 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Βαλκάν στο εννεάμηνο, έναντι κερδών 18,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Βαλκάν: Οριακή κερδοφορία στο εννεάμηνο
Η Διοίκηση της Βαλκάν Αναπτυξιακή Ακινήτων, με την ευκαιρία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων για το πρώτο εννιάμηνο του 2014 γνωστοποιεί τα κυριότερα σημεία των αποτελεσμάτων:

Σε επίπεδο Ομίλου:

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε κέρδη της τάξης των 38.517 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 114 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 6.037 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 18.555 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 427 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 18.509 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε. σημείωσε:

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε κέρδη της τάξης των 21.517 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 114 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 21.196 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 804 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 15.586 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 851 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v