Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,73%, αλλά με ζημιογόνο EBITDA και διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους σημείωσε στο εννεάμηνο του 2014 ο όμιλος Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2014, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E διαμορφώθηκε στα 12.777 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,73% σε σχέση με το με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013 (11.860 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4.289 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,97% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου του 2013 (4.561 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους 169 χιλ. ευρώ (κέρδη 757 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 493 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 104 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 652 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 473 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 10.012 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,64% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013 (9.389 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 3.371 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,67% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2013 (3.732 χιλ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν με ζημίες ύψους 310 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 721 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 272 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 473 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 386 χιλ. ευρώ (ζημιές 92 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2013).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v