ΕΛΤΟΝ: Καλύφθηκε κατά 96,95% η ΑΜΚ

Καλύφθηκε κατά 96,95% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.120.432,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2.356.036 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 73.981 μετοχές έμειναν αδιάθετες, η αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΤΟΝ, που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 6ης/12/2006 και πραγματοποιήθηκε από τις 2/4/2007 - 16/4/2007.

ΕΛΤΟΝ: Καλύφθηκε κατά 96,95% η ΑΜΚ
Καλύφθηκε κατά 96,95% με την καταβολή συνολικού ποσού 2.120.432,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 2.356.036 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 73.981 μετοχές έμειναν αδιάθετες, η αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΤΟΝ, που αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της 6ης/12/2006 και πραγματοποιήθηκε από τις 2/4/2007 - 16/4/2007.

Όπως ανακοινώθηκε στις 20/4/2007, η εταιρία συνέταξε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3401/2005 το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18/4/2007.

Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος μπορούν να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου, ήτοι έως τις 25/4/2007.

Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας το Δ.Σ. της εταιρίας θα αποφασίσει για τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών, ενώ η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v