ΑΝΕΚ: Στο 24,6% τα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει έμμεσα 45.614.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,6068% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΕΚ.

ΑΝΕΚ: Στο 24,6% τα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε έμμεσα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 24,6% της ΑΝΕΚ, μετά από καταγγελία δανείου της Sea Star, με ενέχυρο τις εν λόγω μετοχές. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΑΝΕΚ σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, "η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε έμμεσα την 11/12/2014 τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου επί 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας ήτοι ποσοστό 23,5661% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας, λόγω της καταγγελίας του δανείου επί ενεχύρω των ως άνω μετοχών που κατέχει η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει έμμεσα 45.614.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,6068% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας αντί του ποσοστού 1,0401% που κατείχε έως την 10/12/2014".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v