ΕΛΤΟΝ: Από 17/5 οι νέες μετοχές στο ταμπλό

Από την 17/5/2007 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.430.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΟΝ, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 2006.

ΕΛΤΟΝ: Από 17/5 οι νέες μετοχές στο ταμπλό
Από την 17/5/2007 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.430.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΕΛΤΟΝ, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 2006.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίαση του την 10/05/2007 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 2.430.017 νέων μετοχών.

Βεβαιώνεται ότι οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v