Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας Κτήμα Κ. Λαζαρίδη στις 9 Φεβρουαρίου 2015 αντικαταστάθηκε, λόγω αποχώρησής του από το Δ.Σ., το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Λαζαρίδης από τον Δημήτριο Γιαηλίδη.

Κτήμα Λαζαρίδη: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ.

Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2015 το Δ.Σ. αποφάσισε την αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Λαζαρίδη, λόγω αποχώρησής του, από τον κ. Δημήτριο Γιαηλίδη.

Η ανωτέρω αντικατάσταση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων. Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Ιουλία Λαζαρίδου: Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεώργιος Ζάχαρης: Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεράσιμος Λαζαρίδης: Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)
Ιωάννης Οξυζίδης: Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
Δημήτριος Γιαηλίδης: Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)
Πέτρος Ντινάκης: Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v