Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Στο 8,92% αυξήθηκε το ποσοστό της Β. Λάππα

Το ποσοστό της Βιολέττα Λάππα επί των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης αυξήθηκε στο 8,92%. Αντίθετα ο κ. Ι. Κλουκίνας μηδένισε την συμμετοχή του στην εταιρία.

Κλουκίνας-Λάππας: Στο 8,92% αυξήθηκε το ποσοστό της Β. Λάππα

O Ιωάννης Κλουκίνας ενημέρωσε στις 16/02/2015 ότι κατήλθε του ορίου του 5% την 13/02/2015 και δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Κλουκίνας-Λάππας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου το ποσοστό του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας είναι μηδέν.

Πριν την κρίσιμη συναλλαγή κατείχε 2.750.000 δικαιώματα ψήφου, μέσω της εταιρίας MUTSAFE LTD, ήτοι ποσοστό 6,84% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας .

Από την πλευρά της η κα Βιολέττα Λάππα , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρiας, ενημέρωσε στις 16/02/2015 ότι ανήλθε του ορίου του 5% την 13/02/2015 και κατέχει άμεσα 837.682 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 2,08% και έμμεσα, μέσω της εταιρίας MUTSAFE LTD, 2.750.000 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 6,84%.

Ως εκ τούτου το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ανέρχεται σε 3.587.682 ήτοι ποσοστό 8,92% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Πριν την κρίσιμη συναλλαγή κατείχε 837.682 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 2,08% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v