ΕΛΤΟΝ: Υποχώρηση των κερδών σε όμιλο - μητρική

Υποχώρηση 31,38% στον όμιλο και 28,29% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας ΕΛΤΟΝ στο α’ τρίμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και με βάση τα ΔΛΠ. Ανοδικά κινήθηκαν την ίδια περίοδο οι πωλήσεις.

ΕΛΤΟΝ: Υποχώρηση των κερδών σε όμιλο - μητρική
Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ στο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ για το 3μηνο του 2007, παρουσίασε αύξηση 16,33%% και διαμορφώθηκε στα 14,324 εκατ. ευρώ από 12,313 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 31,38% και διμαορφώθηκαν στα 405,816 χιλ. ευρώ έναντι 591,472 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Σε επίπεδο μητρικής, επικρατεί η ίδια εικόνα, με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 12,46% στα 11,870 εκατ. ευρώ έναντι 10,555 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2006.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 28,29%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 335,448 χιλ. ευρώ από 467,825 χιλ. ευρώ πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v