Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση 96,9% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 96,9% στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασε ο όμιλος της Βογιατζόγλου Systems στο α΄ τρίμηνο του 2007, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2006 και με βάση τα ΔΛΠ.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 96,9% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 96,9% στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασε ο όμιλος της Βογιατζόγλου Systems στο α΄ τρίμηνο του 2007, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2006 και με βάση τα ΔΛΠ.

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2007, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθε στα 8.349 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 48,8% σε σχέση με το αντίστοιχο A τρίμηνο 2006 (5.612 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 3.371 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 42,5% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2006 (2.365 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 1.178 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 83,2% (643 χιλ. ευρώ το A τρίμηνο 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 745 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 117,20% (343 χιλ. ευρώ το A τρίμηνο 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 514 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 96,9% (261 χιλ. ευρώ το A τρίμηνο 2006).

Σημειώνεται ότι το A τρίμηνο 2007 και 2006 στον Όμιλο ενοποιούνται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, Logisystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης & Διανομής Εμπορευμάτων, με συμμετοχή 99%, Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων, με συμμετοχή 99,41% και η Ρουμάνικη εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 7.087 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 51,6% σε σχέση με το αντίστοιχο A τρίμηνο 2006 (4.675 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.562 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 43,9% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2006 (1.781 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 1.078 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 136,9% (455 χιλ. ευρώ το Α τρίμηνο 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 750 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 258,8% (209 χιλ. ευρώ το Α τρίμηνο 2006) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 559 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 290,9% (143 χιλ. ευρώ το Α τρίμηνο 2006).

H εν λόγω αύξηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται:

Α) Αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.Η ανάπτυξη του δικτύου της θυγατρικής Organizer Stores AEE συνέβαλε ιδιαίτερα στην αύξηση του Κύκλου εργασιών δίνοντας θετικά μηνύματα για το μέλλον.

Β) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας που εξυπηρέτησαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων με οριακή αύξησή τους.

Γ) Στην απόδοση του Κέντρου Διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας που σε συνεργασία με το αποτελεσματικό μηχανογραφικό σύστημα WMS της εταιρείας εξυπηρέτησε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.Δ) Η μείωση φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για το έτος 2007 σε σχέση με το έτος 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v