Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σαράντης: Μέρισμα 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2014

Οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική πορεία του Σαρ'άντη το 2014 είναι η σημαντική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου σε συνδυασμό με την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους

Σαράντης: Μέρισμα 0,15 ευρώ για τη χρήση του 2014
Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2014, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2015, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Σαράντη κατά το 2014 αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης, τονίζει η εταιρία.

Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το έτος 2014 καταγράφοντας πωλήσεις ύψους € 248,44 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 236,59 εκ. ευρώ το 2013, αύξηση κατά 5,01%, η οποία προήλθε από την έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου υποστηριζόμενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
Σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ξένες χώρες του Ομίλου.

Η Ελλάδα αφενός, συνεισέφερε 35,79% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου, παρουσιάζοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,1% στα €88,93 εκ.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, συνέχισαν να διατηρούν την θετική πορεία τους σημειώνοντας άνοδο κατά 4,96% στα €159,51 εκ., που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 6,02% εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 11,18% στα €25,64 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 13,76% στα €22,05 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 10,40% φτάνοντας τα €17,14 εκ. από €15,53 εκ. το 2013.

Οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική αυτή πορεία είναι η σημαντική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου σε συνδυασμό με την σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο περιθώριο μικτού κέρδους λόγω ευνοϊκότερων συμφωνιών προμήθειας υλών και υπηρεσιών και χαμηλότερου κόστους παραγωγής, τον έλεγχο στις λειτουργικές δαπάνες και την οικονομική ευρωστία του Ομίλου που του επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτεί τις δραστηριότητές και τα επενδυτικά του πλάνα.

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του, σημειώνει η εταιρία.

Έχοντας ολοκληρώσει την εξαγορά της Τσεχικής εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID TM. κόστους €6,4 εκ. , την εξαγορά της δραστηριότητας του Noxzema στην Ελλάδα από την Procter & Gamble, κόστους €8,7 εκ., και έχοντας καταβάλει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2013, ύψους € 10,4 εκ., ο Όμιλος διατηρεί θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους €9,6 εκ.

Η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Η έμφαση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών κατηγοριών του Ομίλου μέσω ανανέωσης και εμπλουτισμού του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων μέσω συνεργειών στην παραγωγή, στην εξεύρεση εξαγορών κερδοφόρων και αναγνωρισμένων προϊόντων ομοιογενούς χαρακτήρα και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου.

Η επιχειρησιακή αριστεία επιτυγχάνεται μέσω μιας διαρκούς προσπάθειας για βελτιστοποίηση των μεγεθών του Ομίλου σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό διεθνές εμπορικό περιβάλλον με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και την αυξανόμενη οικονομική απόδοση.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 12η Μαίου 2015, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2014 ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v