Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Στις 29 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

ΕΛΤΟΝ: Στις 29 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος
H εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015 το οποίο έχει ως εξής:

Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2014: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.

Αποκοπή Δικαιώματος Μερίσματος: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015.

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2014: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος : Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v