Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υalco: Διανομή μερίσματος 0,041 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,041 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006, ενέκρινε μεταξύ αλλών η ετήσια γενική συνέλευση της Yalco που συνήλθε σήμερα 21 Ιουνίου με απαρτία 70,20%.

Υalco: Διανομή μερίσματος 0,041 ευρώ
Τη διανομή μερίσματος 0,041 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006, ενέκρινε μεταξύ αλλών η ετήσια γενική συνέλευση της Yalco που συνήλθε σήμερα 21 Ιουνίου με απαρτία 70,20%.

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Ιουλίου 2007. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 23η Ιουλίου 2007. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 31η Ιουλίου 2007 μέσω του δικτύου της Eurobank.

Oπως τονίστηκε στην ετήσια γενική συνέλευση, η χρήση του 2006 ήταν μια χρονιά όπου τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη πωλήσεων και αποτελεσμάτων.

Αναλυτικότερα οι θυγατρικές κατά τη χρήση του 2006 παρουσίασαν την πιο κάτω εικόνα:

OMNISHOP

Οι πωλήσεις σε σχέση με την χρήση του 2005 παρουσίασαν αύξηση κατά 48,63% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 3,689 εκατ. ευρώ. Η χρήση 2006 είναι η πρώτη χρήση κερδοφόρας λειτουργίας της εταιρίας, η οποία κατέγραψε προ φόρων κέρδη 112.000 ευρώ.

EXCEL

Οι πωλήσεις σε σχέση με την χρήση του 2005 παρουσίασαν αύξηση κατά 33,64% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 6,726 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με το ποσό των 450.000 ευρώ με πρόβλεψη για επισφάλειες και διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 110.000 ευρώ.

YALCO HUNGARY

Οι πωλήσεις σε σχέση με την χρήση του 2005 παρουσίασαν αύξηση κατά 59,6% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 2,998 εκατ. ευρώ εξέλιξη που περιόρισε τις ζημιές της χρήσης κατά 211.000 ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ύψος των 59.000 έναντι 270.000 ευρώ του 2005.

Κατά την απολογιζόμενη επίσης χρήση του 2006, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής κέντρου αποθήκευσης και διανομών (Logistics) στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικού προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ, επιχορηγούμενο με το 35% του συνολικού κόστους.

Η λειτουργία του ενιαίου αυτού κέντρου θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας και θα βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πελάτες μας υπηρεσίες.

Πέραν των πιο πάνω η διοίκηση της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξή της, στράφηκε στις γειτονικές χώρες. Έτσι μετά την YALCO HUNGARY ίδρυσε θυγατρική εταιρία, στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ρουμανίας την S.C. YALCO ROMANIA S.R.L., και ήδη από τα μέσα Μαρτίου του τρέχοντος έτους, αναλαμβάνει, ως επίσημος διανομέας, τη διανομή των προϊόντων της BLACK & DECKER και κυρίως των μικρών ηλεκτρικών συσκευών και εργαλείων ως επίσης των μηχανών και εργαλείων κήπου.

Προσαρμοζόμενη η εταιρία στις τάσεις της αγοράς και κυρίως της μεσαίας και πάνω καταναλωτικής βάσης, ανάπτυξε δική της σειρά προϊόντων (brand names) με τη επωνυμία EVANS & TAILOR (E+T). Την σειρά αυτή την τοποθετεί στα παραδοσιακά καταστήματα, επιτυγχάνοντας έτσι και τη προϊοντική αναβάθμιση της συλλογής των καταστημάτων αυτών, αλλά και τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Η εταιρία έχοντας ένα εκτεταμένο πελατολόγιο και μεγάλο αριθμό προμηθευτών σε διαφορετικές χώρες, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο συγκέντρωσης στο τομέα των πωλήσεων και των αγορών της.

Όσον αφορά τον συναλλαγματικό κίνδυνο κυρίως από αγορές σε U.S.D. oι πράξεις αυτές έχουν βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και τα προκύπτοντα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης.

Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρία έχοντας την έδρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, διατηρεί υποκατάστημα στην Κηφισιά Αττικής και στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

--Προοπτικές

Τα προαναφερθέντα θετικά αποτελέσματα της απολογιζόμενης χρήσης του 2006, η σε εξέλιξη ποιοτική προϊοντική αναβάθμιση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών του ομίλου, δημιουργούν θετικές προοπτικές μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Είναι βέβαιο ότι μέσω της θυγατρικής στη Ρουμανία S.C. YALCO ROMANIA S.R.L, η εταιρία πέραν της διανομής των προϊόντων BLACK & DECKER, θα διαθέσει και την συλλογή που αφορά τον οικιακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό διευρύνοντας έτσι πληθυσμιακά την καταναλωτική βάση στο κύριο αντικείμενό της με την υπάρχουσα υποδομή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v