Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στα 111,9 χιλ. ευρώ οι φόροι

Η Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005, απο τον οποίο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 111.996,38 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Στα 111,9 χιλ. ευρώ οι φόροι
Η Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004 και 2005, απο τον οποίο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 111.996,38 ευρώ, το οποίο καλύπτεται κατά 69.693,85 ευρώ από την πρόβλεψη που σχημάτισε η εταιρία για τις αντίστοιχες ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων.

Το υπόλοιπο ποσό θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v