Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren Kombinat: Διπλασιάστηκαν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στο 1,037 εκατ. το α΄ τρίμηνο, ποσό περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό (541 χιλ. ευρώ). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά από τα 3,33 στα 3,39 εκατ. ευρώ.

Mermeren Kombinat: Διπλασιάστηκαν τα κέρδη του πρώτου τριμήνου

Περιορισμένη άνοδο κύκλου εργασιών και σχεδόν διπλασιασμό της καθαρής της κερδοφορίας σημείωσε κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο η Mermeren Kombinat, που έχει έδρα την ΠΓΔΜ και διαπραγματεύεται στο ΧΑ μέσω πιστοποιητικών καταθέσεων (η μετοχή χαρακτηρίζεται από την υψηλή μερισματική της απόδοση).

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του πρώτου φετινού τριμήνου:

• Οι πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά από τα 3,33 στα 3,39 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανέβηκαν από το 1,25 στο 1,836 εκατ. ευρώ.

• Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων βελτιώθηκαν από τα 648 χιλ. στο 1,167 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο 1,037 εκατ. ευρώ, ποσό περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό (541 χιλ. ευρώ).

• Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν θετικές και διαμορφώθηκαν στο 1,15 εκατ. ευρώ.

• Στις 31 Μαρτίου του 2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν στα 18,83 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v