Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

Τη νέα σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή νέου μέλους, ανακοίνωσε η εταιρία Μουζάκης.

Μουζάκης: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου
Η εταιρία Μουζάκης ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης/06/2015, εκλέχθηκε νέο μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια εγκρίθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είχαν εκλεχθεί από το Δ.Σ. πριν από τη γενική συνέλευση.

Κατόπιν τούτου, το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Εκτελεστικά

• Εμμανουήλ Παυλάκης του Νικολάου, Πρόεδρος

• Ελευθερία Μουζάκη του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος

• Στέφανος Κουρής του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος

• Στυλιανός Χατζημιχελάκης του Χαριλάου, μέλος

• Διονύσιος Σαράφης του Θεοδώρου, μέλος

Μη Εκτελεστικά

• Αντώνιος Μουζάκης του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος

• Σπυρίδων Λαδάς του Παύλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

• Αθανάσιος Κάτσιος του Παντελή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v