Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Η όγδοη περίοδος εκτοκισμού του ΜΟΔ

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΛΚΑΤ την 30ή.7.2015, σύμφωνα με τη MIG.

MIG: Η όγδοη περίοδος εκτοκισμού του ΜΟΔ
Σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της «Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών» έκδοσης της 29.7.2013 και της 13.6.2014, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.4.2015 έως 29.7.2015 είναι η 29η Ιουλίου 2015.

Για την Α΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.901.667,33 ευρώ, ήτοι ποσό 0,017694 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 7% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 163.991.598 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Για τη Β΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.388.860,88 ευρώ, ήτοι ποσό 0,015925 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 6,3% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 212.801.311 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) την 30.7.2015, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ομολογιούχοι ή οι θεματοφύλακες/χειριστές τους μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210 3504046) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (τηλ. 210 3366393).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v