ΕΛΤΟΝ: Αποχώρησε από την ΕΥΡΩΦΑΡΜ

Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει ότι προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής των 122.876 μετοχών (29,97%), ονομαστικής αξίας 3 ευρώ, στο κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία ΕΥΡΩΦΑΡΜ αντί του συνολικού τιμήματος των 537.705 ευρώ στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό που κατείχαν πριν την πώληση.

ΕΛΤΟΝ: Αποχώρησε από την ΕΥΡΩΦΑΡΜ
Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει ότι προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής των 122.876 μετοχών (29,97%), ονομαστικής αξίας 3 ευρώ, στο κεφάλαιο της εταιρίας με την επωνυμία ΕΥΡΩΦΑΡΜ αντί του συνολικού τιμήματος των 537.705 ευρώ στους παλαιούς μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό που κατείχαν πριν την πώληση.

Οι μετοχές μεταβιβάστηκαν στους κάτωθι:

α) Αθανάσιο Ταμπαρόπουλο του Χριστόδουλου που κατείχε ποσοστό 30,006% επί του συνόλου των μετοχών πριν την πώληση, μεταβιβάστηκαν 52.665 ονομαστικές μετοχές.

β) Χαλκίδη Βασίλειο του Αναστασίου που κατείχε ποσοστό 30,006% επί του συνόλου των μετοχών πριν την πώληση, μεταβιβάστηκαν 52.665 ονομαστικές μετοχές.

γ) Βαδόλα Δήμο του Γεωργίου που κατείχε ποσοστό 9,916% επί του συνόλου των μετοχών πριν την πώληση, μεταβιβάστηκαν 17.546 ονομαστικές μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v