Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αγορά 128.000 μετοχών από τον Γ. Λασσαδό

Στην απόκτηση μέσω χρηματιστηρίου 128.000 μετοχών της MIG, συνολικής αξίας 10.456,89 ευρώ, προέβη στις 14/9/2015 το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Γεώργιος Λασσαδός.

MIG: Αγορά 128.000 μετοχών από τον Γ. Λασσαδό
Η Marfin Investment Group ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το Ν. 3340/2005, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 14/9/2015 ο κ. Γεώργιος Λασσαδός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της MIG, απέκτησε χρηματιστηριακώς 128.000 μετοχές της εταιρίας, συνολικής αξίας 10.456,89 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v