Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού σκοπού.

Revoil: Την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η ΓΣ

Η Revoil ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.328.455 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,80% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Για τον καθορισμό της απαρτίας δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού σκοπού ως εξής (προστέθηκε η παράγραφος 9)

Άρθρο 4

I. Σκοποί της εταιρίας είναι:

.........

9. Η διαμεσολάβηση για την προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων (λ.χ. τραπεζικές κάρτες), προϊόντων τηλεπικοινωνιακού και τηλεοπτικού περιεχομένου και υπηρεσιών αποπληρωμής λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας.

.............

Έγκυρες ψήφοι 15.328.455 (68,80% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.328.455, (100%) κατά 0, αποχή 0.

2. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v