Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 2,29% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 2,29% στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου και 4,4% στα κέρδη μετά φόρων της μητρικής παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Flexopack στο α’ εξάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και με βάση τα ΔΛΠ.

Flexopack: Αύξηση 2,29% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 2,29% στα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου και 4,4% στα κέρδη μετά φόρων της μητρικής παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Flexopack στο α’ εξάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack διαμορφώθηκε στα 22,005 εκατ. ευρώ από 19,909 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 10,53%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,031 εκατ. ευρώ, έναντι 3,646 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2006, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση κατά 10,55%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,358 εκατ. ευρώ, έναντι 2,405 εκατ. ευρώ που ήταν το α’ εξάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας μείωση 1,95%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 1,782 εκατ. ευρώ από 1,742 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,29%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της Flexopack διαμορφώθηκε στα 19,795 εκατ. ευρώ από 17,854 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 10,87%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,724 εκατ. ευρώ, έναντι 3,339 εκατ. ευρώ που ήταν α’ εξάμηνο του 2006, εμφανίζοντας έτσι αύξηση κατά 11,53%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,394 εκατ. ευρώ, έναντι 2,383 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,46%.

Τα κέρδη μετά φόρων την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε 1,803 εκατ. ευρώ από 1,727 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές της Flexopack κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά και διαμορφώθηκαν στα 10,758 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο του 2007 από 9,901 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό σταθερά άνω του 50% και ειδικότερα 54,35% του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v