Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος: Μείωση μεγεθών

Μείωση πωλήσεων κατά 32,5% και 7,24% σε εταιρική και ενοποιημένη βάση αντίστοιχα και παράλληλη αύξηση των ζημιών σε ενοποιημένο επίπεδο χαρακτηρίζουν το α’ εξάμηνο της Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος

Συνεχίζεται η κακή πορεία για την Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο με τις πωλήσεις να σημειώνουν πτώση κατά 32,5% και 7,24% αντίστοιχα και την εταιρεία να εξακολουθεί να καταγράφει σε επίπεδο αποτελεσμάτων ζημιές.

Ειδικότερα οι πωλήσεις της μητρικής στο εξάμηνο ανήλθαν στα 3,758 εκατ. ευρώ, έναντι 5,570 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 32,5%, ενώ οι ζημιές στο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 380.289,36 ευρώ από 395.416,63 ευρώ.

Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5,802 εκατ. ευρώ, από 6,255 εκατ. ευρώ που ήταν στο α’ εξάμηνο του 2001, ενώ οι ζημιές ανήλθαν στα 538.863,55 ευρώ από 464.162,29 ευρώ πέρυσι.Παράλληλα, σε ενοποιημένο επίπεδο οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 34,666 εκατ. ευρώ, από11,976 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v