Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Πωλείται η συμμετοχή στην Skyserv Handling Services

Η κίνηση εντάσσεται στην στρατηγική του ομίλου για αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές και επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες.

MIG: Πωλείται η συμμετοχή στην Skyserv Handling Services

Την πώληση της «Skyserv ΑΕ Επίγειας Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών» έναντι συνολικά 18 εκατ. ευρώ αποφάσισε ο όμιλος MIG στο πλαίσιο της δεδηλωμένης στρατηγικής του ομίλου για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το αντίτιμο θα καταβληθεί σε δόσεις. Αρχικά θα καταβληθούν 10 εκατ. ευρώ κατά την μεταβίβαση των μετοχών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η MIG») ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου αποδέχθηκε σήμερα δεσμευτική προσφορά της «SWISSPORT AVIAREPS HELLAS S.A.» για την πώληση του συνόλου των μετοχών της «SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ».

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €18εκ. σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά, ήτοι ποσό €10εκ. κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών και το υπόλοιπο σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων δύο εβδομάδων.

Η παραπάνω μεταβίβαση εντάσσεται στα πλαίσια της δεδηλωμένης στρατηγικής της MIG για σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές με παράλληλη επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες με θετικές προοπτικές, στοχεύοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v