Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Πώληση 860.000 μετοχών από τον CEO Σπ. Δελένδα

Από τις συνολικά 860.000 κοινές μετοχές που πώλησε ο κ. Σπ. Δελένδας, οι 704.000 αγοράστηκαν από την Ελένη Δελένδα, η οποία κατέχει πλέον ποσοστό 6,7% στην εταιρεία.

Mevaco: Πώληση 860.000 μετοχών από τον CEO Σπ. Δελένδα
Σε πώληση 860.000 κοινών μετοχών, μέσω τριών διαδοχικών εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, προχώρησε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Mevaco, κ. Σπυρίδων Δελένδας. Οι 704.000 εξ αυτών μεταβιβάστηκαν στην Ελένη Δελένδα, η οποία πλέον κατέχει 6,70% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ο κ. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 10.12.2015, δυνάμει τριών (3) διαδοχικών εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε πώληση 860.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 344.000,00 Ευρώ, των εν λόγω μεταβιβάσεων αναλυομένων ως ακολούθως:

α) 704.000 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 281.600,00 Ευρώ,
β) 78.000 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 31.200,00 Ευρώ και
γ) 78.000 μετοχές μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 31.200,00 Ευρώ.

Μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε την 11η Δεκεμβρίου 2015, ο κ. Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, συνεπεία της εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 704.000 μετοχών μετά των δικαιωμάτων ψήφου αυτών, συνολικής αξίας 281.600,00 Ευρώ στην οποία προέβη (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μετά από τις ανωτέρω τρεις (3) εν συνόλω μεταβιβάσεις ο κ. Σπυρίδων Δελένδας κατέχει πλέον 310.979 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,96% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Η κα. Ελένη Δελένδα του Μιχαήλ, υπόχρεο πρόσωπο και με βάση το άρθρο 13 του ν. 3340/2005, προέβη στις 10.12.2015, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σε αγορά 704.000 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 281.600,00 Ευρώ.

Μετά από την ανωτέρω μεταβίβαση η κα. Ελένη Δελένδα ανήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατέχει 704.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,70% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v