Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN: Δέκατη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.10.2015 έως 29.1.2016 είναι η 29η Ιανουαρίου 2016.

MARFIN: Δέκατη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ
Σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Marfin Investment Group, έκδοσης της 29ης.7.2013 και 13ης.6.2014, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.10.2015 έως 29.1.2016 είναι η 29η Ιανουαρίου 2016.

Για την Α' Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για τη 10η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.917.279,57 ευρώ, ήτοι ποσό 0,017889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 7% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 163.076.727 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Για τη Β' Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.417.029,87 ευρώ, ήτοι ποσό 0,016100 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 6,3% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 212.237.880,00 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) την 1η.2.2016, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ομολογιούχοι ή οι θεματοφύλακες/χειριστές τους μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210 3504.046) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (τηλ. 210 3366.393).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v