Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Mevaco

Η εταιρία προτίθεται να προτείνει στην ΓΣ την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2015, καθώς βασική προτεραιότητα της διοίκησης κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι η διατήρηση της ρευστότητάς της, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στις 16 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Mevaco
Η MEVACO ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2015 (1.1.2015-31.12.2015), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη , 16 Ιουνίου 2016.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2015, καθώς βασική προτεραιότητα της διοίκησης της Εταιρείας κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι η διατήρηση της ρευστότητάς της, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και την επέκτασή της σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v