Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2015

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

AS Company: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2015
Η AS Company ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016.

-Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2015 και Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1/1-31/12/2015) και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

-Οικονομικά Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2016: Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Η διοίκηση της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

4. Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2016: Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

5. Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2016: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v