Στις 31/3 τα αποτελέσματα 2015 της ΕΛΤΟΝ

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου θα ανακοινώσει η ΕΛΤΟΝ τα εταιρικά και ενοποιημένα αποτελέσματα για το 2015. Στις 29 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση. Το Δ.Σ. θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος

Στις 31/3 τα αποτελέσματα 2015 της ΕΛΤΟΝ
Η εταιρία Ελτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη μητρική και τον όμιλο θα δημοσιευτούν την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016.

Παράλληλα, στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v