Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ θυγατρικής

Στην εξ ολοκλήρου κάλυψη με καταβολή μετρητών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 402.000 ευρώ της κατά 100% θυγατρικής της Metrosoft Πληροφορική προχώρησε η Byte Computer.

Byte: Κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ θυγατρικής
Η Byte Computer ανακοινώνει ότι κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της Metrosoft Πληροφορική, ύψους 402.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της θυγατρικής Metrosoft Πληροφορική ΑΒΕΕ αποφάσισε την 21η-3-2016 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 402.000 ευρώ, με την έκδοση 13.400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μητρική εταιρία Byte Computer ABEE, διά καταβολής μετρητών

Η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας Metrosoft Πληροφορική έχει υποβληθεί προς έγκριση από το ΓΕΜΗ.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Metrosoft Πληροφορική ανέρχεται συνολικώς σε 852.000 ευρώ, κατανεμόμενο σε 28.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της Byte στην ως άνω εταιρία παραμένει σε ποσοστό 100%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v