Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Αύξηση 75,6% στα EBITDA το α' τρίμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της MIG ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2016 στα 245 εκατ. ευρώ. Η πλειοψηφία των θυγατρικών του ομίλου διεύρυνε τα μεικτά περιθώρια κέρδους παρά την ύφεση στην οικονομία. Η εικόνα σε Attica, Vivartia και Υγεία.

MIG: Αύξηση 75,6% στα EBITDA το α' τρίμηνο

Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου MIG στο α' τρίμηνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα τα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών, κατέγραψαν αύξηση 75,6% και ανήλθαν σε κέρδη €23,4 εκατ. έναντι €13,3 εκατ το α' τρίμηνο 2015, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG το α' τρίμηνο 2016 ανήλθαν στα €245 εκατ., καταγράφοντας οριακή μείωση €1,2 εκατ., ήτοι -0,5%, έναντι του α' τριμήνου 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται στην παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, με τον ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ της χώρας το α' τρίμηνο 2016 να ανέρχεται στο -1,3% έναντι του α' τριμήνου 2015 και στις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στην πλειοψηφία των κλάδων της οικονομίας.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατέγραψαν σημαντική αύξηση 60,2% στα €26,5 εκατ. έναντι €16,5 εκατ. το α' τρίμηνο 2015, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και ΥΓΕΙΑ αλλά και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπόλοιπων θυγατρικών του ομίλου.

Η πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε τα μεικτά περιθώρια κέρδους (το ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον όμιλο αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 25,6%) βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,8%.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών, κατέγραψαν σημαντική αύξηση 75,6% και ανήλθαν σε κέρδη €23,4 εκατ. έναντι €13,3 εκατ το α' τρίμηνο 2015, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του ομίλου MIG συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις προαναφερθείσες δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Όμιλος Attica: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου 2016 είναι ο υπερδιπλασιασμός της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €5,7 εκατ έναντι €2,3 εκατ. το α' τρίμηνο 2015). Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στο παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο καθώς και η εξοικονόμηση κόστους καυσίμων, απόρροια της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους.

Όμιλος Vivartia: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου 2016 είναι η σημαντική αύξηση, κατά 63% έναντι του α' τριμήνου 2015, των λειτουργικών κερδών EBITDA στα €8,3 εκατ. έναντι €5,1 εκατ. το α' τρίμηνο 2015, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους.

Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 33,4% το α' τρίμηνο 2016) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 62,8% το α' τρίμηνο 2016). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, με το μερίδιο αγοράς το α' τρίμηνο 2016 να ανέρχεται στο 27,3%.

Όμιλος Υγεία: Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου 2016 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων 4% έναντι του α' τριμήνου 2015 στα €59 εκατ., παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, και (β) η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 56% στα €10,4 εκατ. έναντι €6,7 εκατ. το α' τρίμηνο 2015).

Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά σχεδόν 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 17,7%. Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και στα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v