Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Με 45,32% ο Ν. Βογιατζόγλου

Ο βασικός μέτοχος κος Βογιατζόγλου Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κατέχει άμεσα 2.866.330 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45,32% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία.

Βογιατζόγλου: Με 45,32% ο Ν. Βογιατζόγλου
Ο βασικός μέτοχος κος Βογιατζόγλου Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κατέχει άμεσα 2.866.330 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45,32% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία.

Επιπλέον, ο μέτοχος GEBA PARTICIPATIONS S.A κατέχει 2.378.090 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,60% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία.Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v