Καρέλια: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

Στη σημερινή ΓΣ οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου και Ιωάννα Κ. Καρέλια, οι οποίες εκπροσωπούν 45,14% του μετοχικού κεφαλαίου, υπέβαλαν δήλωση-αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Καρέλια: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη, 15η Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Καρέλια, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 2.704.011 επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αφού άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι Ασημίνα Κ. Σπυροπούλου και Ιωάννα Κ. Καρέλια, οι οποίες εκπροσωπούν 45,14% του μετοχικού κεφαλαίου, υπέβαλαν δήλωση-αίτημα αναβολής της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτου, ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης η 12-07-2016 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), στην οποία μπορεί να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι κατά το ά. 39 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920., χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία τούτου, αναβάλλεται η διανομή μερίσματος μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v