Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Στις 11 Ιουλίου η απόφαση για ομολογιακό έως 10,2 εκατ.

Στη ΓΣ παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.210.766 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Yalco: Στις 11 Ιουλίου η απόφαση για ομολογιακό έως 10,2 εκατ.

Η διοίκηση της Yalco ανακοινώνει τις αποφάσεις που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε 28/06/2016 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.210.766 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος :

Θέμα: Λήψη απόφασης αναδιάρθρωσης συνολικού τραπεζικού δανεισμού σε συνέχεια της από 10/7/2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

a) Με έκδοση ενός μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 10.200.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και στο άρθρο 8 του Ν. 3156/2003. Το δάνειο αυτό θα εκδοθεί με παραίτηση των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης και θα καλυφθεί από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση.

b) Με την έκδοση δύο κοινών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων, ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003

Δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των χρηματοδοτουσών τραπεζών, απαιτείται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 αρθ. 29, παρ. 3, αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεδομένου ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1,867/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση δεν πήρε απόφαση και παρέπεμψε το θέμα στην πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 11/07/2016 ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v