Μαθιός: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Αυγούστου

Την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας Mathios AD, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, καλείται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα στις 25 Αυγούστου.

Μαθιός: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Αυγούστου
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00, στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρίας Mathios AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

- Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 5/9/2016 και ώρα 11.00 στον ίδιο τόπο, και σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 16/9/2016, ώρα 11.00, επίσης στον ίδιο τόπο.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v