Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Στις 10/8 η καταβολή του τόκου για προνομιούχες μετοχές

Ως ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Πέμπτη 4 Αυγούστου 2015, ενώ η καταβολή του τόκου στους προνομιούχους μετόχους θα πραγματοποιηθεί την 10η Αυγούστου 2016 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

Λεβεντέρης: Στις 10/8 η καταβολή του τόκου για προνομιούχες μετοχές
Η εταιρία Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της τακτική γενικής συνέλευσης των μετόχων της 10ης Ιουνίου 2016. Το μικτό ποσό του τόκου ανέρχεται σε 0,04355 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος 15% (0,00653 ευρώ), με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στο 0,03702 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή .

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του ως άνω τόκου είναι η 5η Αυγούστου 2015 (Record Date). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Πέμπτη 4 Αυγούστου 2015. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 10η Αυγούστου 2016 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

- Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του τόκου.

- Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε.(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπρόσωπος είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, μέχρι 31.12.2016

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου 2016) η πληρωμή του τόκου θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Ν. Λεβεντέρης Α.Ε. στη διεύθυνση Ασκληπιού 32 και Μεσολογγίου 2, 185.45 Πειραιάς, τηλ. 210.4220581.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας στο τηλ. 210.4220581.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v