Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου:Οριακή αύξηση 0,73% στα κέρδη ομίλου

Αύξηση 0,73% στον όμιλο και 13,2% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Βογιατζόγλου:Οριακή αύξηση 0,73% στα κέρδη ομίλου
Αύξηση 0,68% στον όμιλο και 13,2% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems ανήλθε στα 25,152 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 24,39% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2006 (20,219 εκατ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 3.534 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,78% (3.162 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο του 2006). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2.179 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 5,39% (2.068 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο του 2006), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 1.607 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,73% (1.595 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο του 2006).

Σημειώνεται ότι το Εννεαμήνο 2007 και 2006 στον Όμιλο ενοποιούνται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100%, Logisystems Ανώνυμη Εταιρεία Αποθήκευσης & Διανομής Εμπορευμάτων, με συμμετοχή 99%, Organizer Stores Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων, με συμμετοχή 99,41% και η Ρουμάνικη εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων, Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 21,704 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 22,25% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2006 (17,753 εκατ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 7.860 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 15,73% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2006 (6.792 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 3.368 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,73% (2.860 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο 2006).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 2.306 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 18,26% (1.950 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο του 2006) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 1.732 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,18% (1.530 χιλ. ευρώ το Εννεαμήνο του 2006).

H εν λόγω αύξηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται:

Α) Στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με το αντίστοιχο Εννεαμήνο του 2006.

Β) Στην ορθολογική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου, που παρότι απαιτήθηκε η αύξηση σε ανθρώπινο δυναμικό και διαφημιστική δαπάνη, λόγω ανάπτυξης της θυγατρικής Organizer Stores, επιτεύχθηκε έστω και οριακά η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας.Γ) Στην απόδοση του Κέντρου Διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας που ανταποκρίθηκε επιτυχώς στην εξυπηρέτηση του αυξημένου κατά ποσοστό 23,4% Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.Η πολλά υποσχόμενη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Organizer Stores ΑΕ, διαθέτει σήμερα δύο μεγάλα καταστήματα, ένα στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη επιφάνειας 4.500 τ.μ , το οποίο λειτουργεί στην σημερινή του μορφή ένα έτος , και ένα στα Γλυκά Νερά Αττικής επιφάνειας 3.200 τ.μ , το οποίο λειτούργησε στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Ήδη το κατάστημα του Ρέντη ”τρέχει” με αύξηση του κύκλου εργασιών 90% πλέον του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους, γεγονός που δημιουργεί την πεποίθηση στην Διοίκηση ότι το 2008 η θυγατρική εταιρεία θα προσθέσει για πρώτη φορά Κέρδη στον Όμιλο.

Για τον λόγο αυτό η Διοίκηση της εταιρείας προγραμματίζει την λειτουργία 2-3 νέων καταστημάτων της Organizer Stores ΑΕ μέσα στο 2008.

Τέλος η Διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το τρέχον έτος θα κυμανθεί περί τα 38 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ το 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v