Ελτον: Ομολογιακό δάνειο 15 εκατ. ευρώ

Κοινό ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας με ένα χρόνο περίοδο χάριτος με εξάμηνες δόσεις και εξάμηνο εκτοκισμό συνολικής ονομαστικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, υπέγραψε στις 22/11/2007 η Ελτον, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης του αναπτυξιακού προγράμματός της.

Ελτον: Ομολογιακό δάνειο 15 εκατ. ευρώ
Κοινό ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας με ένα χρόνο περίοδο χάριτος με εξάμηνες δόσεις και εξάμηνο εκτοκισμό συνολικής ονομαστικής αξίας 15 εκατ. ευρώ, υπέγραψε στις 22/11/2007 η Ελτον, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης του αναπτυξιακού προγράμματός της.

Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank EFG Ergasias.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v