Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Συνεχίζει τις κινήσεις εξυγίανσης

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης, εστιάζονται σε κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, ενώ συνεχίζονται οι προσφορές για τόνωση των πωλήσεων και εξετάζεται η δημιουργία νέων σημείων πώλησης.

Δούρος: Συνεχίζει τις κινήσεις εξυγίανσης

Η εταιρία Δούρος, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016 και με βάση την παράγραφο 4.1.4.4. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06η/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31.12.2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.

Ωστόσο, η εταιρία σημειώνει ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για άρση των αιτιών που οδήγησαν τις μετοχές της στην κατηγορία Επιτήρησης, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016 σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες της διοίκησης αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης, με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι ότι εξακολουθεί να πραγματοποιεί κινήσεις εξυγίανσης σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, με την συνεχή παρακολούθηση και μείωση των εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξεως του 4,75% και ευελπιστεί ότι στην τρέχουσα περίοδο θα κινηθούν ανοδικά σε σχέση με την χρονιά που έκλεισε.

Επίσης η εταιρία εξακολουθεί της πολιτικής των προσφορών της που εφαρμόζει κατά καιρούς να τονώνει τις πωλήσεις της. Τέλος η διοίκηση της εταιρίας εξετάζει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης για την τόνωση των πωλήσεών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v