Ελτον: Αγορά μετοχών από τον κ. Ν. Παπαθανασίου

Ο κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της εταιρίας ΕΛΤΟΝ Χημικά, προέβη την 4/12/2007 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 5.045,39 ευρώ.

Ελτον: Αγορά μετοχών από τον κ. Ν. Παπαθανασίου
Ο κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της εταιρίας ΕΛΤΟΝ Χημικά, προέβη την 4/12/2007 σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας 5.045,39 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v