Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Δέκατη τρίτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΛΚΑΤ την 31.10.2016, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

MIG: Δέκατη τρίτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

H 27η Οκτωβρίου είναι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ της MIG για την 13η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.7.2016 έως 29.10.2016, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Για την Α΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 13η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.916.070,49 ευρώ, ήτοι ποσό 0,017889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 7% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 163.009.139 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΕΧΑΕ).

Για τη Β΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 13η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.417.029,87 ευρώ, ήτοι ποσό 0,016100 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 6,3% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 212.237.880 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) την 31.10.2016, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. ομολογιούχοι ή oι θεματοφύλακες/χειριστές τους μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 3504046) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (τηλ. 210 3366393).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v