Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Στις 31/10 τα αποτελέσματα έτους

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016.

Επίλεκτος: Στις 31/10 τα αποτελέσματα έτους

Στις 31/10/2016, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έτους η Επίλεκτος, πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο ΧΑ.

Επιπλέον, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v